Supply chain verbeteren

Supply chain verbeteren

De supply chain omvat alle activiteiten in uw organisatie, die ervoor zorgen dat grondstof uiteindelijk als eindproduct bij de eindgebruiker terechtkomt. Dit is een zeer breed proces, waarbij onder andere activiteiten zoals inkoop, verkoop, productie, opslag en transport worden uitgevoerd. Ook bepaalde informatiestromen en financiële processen vallen onder de activiteiten binnen de supply chain. Iedere activiteit omvat weer een bedrijfsproces, waarbij alle processen gezamenlijk tot een kwalitatief en hoogwaardig product moet leiden. Het spreekt vanzelf dat met veel verschillende bedrijfsprocessen wel eens het één en ander fout kan gaan of dat u uw processen beter wilt afstemmen aan de eisen van de klant. U moet dan uw supply chain verbeteren.

Supply chain verbeteren
  • Supply chain verbeteren

Supply chain verbetering door betere samenwerking en communicatie

Supply chain verbetering kan alleen als alle bedrijfsonderdelen die werkzaam zijn in de supply chain beter met elkaar samenwerken. Nog niet eens zo lang geleden opereerden de verschillende afdelingen in een organisatie nog los van elkaar. De huidige markt, maar ook technologische ontwikkelingen, zorgen ervoor dat dit niet meer mogelijk is. Voor een optimale supply chain, moeten afdelingen binnen het bedrijf goed samenwerken en is ook de samenwerking met leveranciers en afnemers belangrijk. Communicatie is hierbij essentieel. Daarom is communicatie misschien wel het belangrijkste onderdeel waar u op moet letten voor supply chain verbetering.

Verbeteren supply chain met hulp van Blok System Supply

Het verbeteren van de supply chain vergt nogal wat expertise. Heeft u onvoldoende kennis in huis over hoe en waar u uw supply chain het beste kunt optimaliseren, schakel dan Blok System Supply in. Wij kunnen u helpen met het overnemen van bepaalde operationele taken binnen uw supply chain, maar graag wij zijn ook in staat om u volledig te onzorgen. Hierbij kunnen wij alle operationele taken van u overnemen. Wij schromen niet om te investeren in het proces en in u als opdrachtgever, wanneer dit tot een langdurig partnership leidt.

De visie van Blok System Supply is ieder product en bijbehorend proces sneller, beter en efficiënter te ontwikkelen.